едно пространство за изложби, събития, цветни идеи и стъклени фантазии.

Добре дошли в галерия ЕВДОКИЯ АРТ ГЛАС

едно пространство за изложби, събития, цветни идеи и стъклени фантазии.

Нашата програма за
2021

ПРЕДИШНА

ПРЕДСТОЯЩА

10 Септември - 06 Октомври

09 Октомври - 03 Ноември

10 Септември - 06 Октомври

изложба живопис на Десислава Денева – ДеДе

09 Октомври - 03 Ноември

„Двоен портрет“ – мозайка, изложба на проф. Илия Илиев 

изложба живопис на Десислава Денева – ДеДе

„Двоен портрет“ – мозайка, изложба на проф. Илия Илиев 

05 Ноември - 30 Ноември

изложба на Евдокия Манева, живопис

03 Декември - 11 Януари

05 Ноември - 30 Ноември

03 Декември - 11 Януари

изложба на Юрий Василев – стъкло

изложба на Евдокия Манева, живопис

изложба на Юрий Василев – стъкло

14 Януари - 16 Февруари

изложба в памет на проф. Коларов – керамика

18 Февруари - 14 Март

14 Януари - 16 Февруари

18 Февруари - 14 Март

еротична изложба „Cupido“

изложба в памет на проф. Коларов – керамика

еротична изложба „Cupido“

17 Март - 20 Април

изложба живопис на Серж Сетиян

17 Март - 20 Април

17 Март - 20 Април

17 Март - 20 Април

изложба живопис на Серж Сетиян

изложба живопис на Серж Сетиян

изложба живопис на Серж Сетиян