The Traveling Temple / Пътуващият храм

Description

Скулптура от излято стъкло

Artist: Yury Vassilev
Materials: Glass
Size: 28 /60 / 23 cm
Тechnics: cast glass
Art: Glass sculpture